Suedeză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Kære Hr.,
Bäste herrn,
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Kære Fru.,
Bästa fru,
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Kære Hr./Fru.,
Bästa herr eller fru,
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Kære Hr./Fru.,
Bästa herrar,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
Til hvem dette ankommer,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Kære Hr. Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Kære Fru. Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Kære Frk. Smith,
Bästa fröken Smith,
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Kære Fr. Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Kære John Smith,
Bäste John Smith,
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Jag skriver gällande er annons på ...
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Jeg ville søge stillingen som...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Mine styrker er...
Mina främsta styrkor är ...
Pentru a arăta atributele tale cheie
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
Mit ekspertområde er...
Mitt kompetensområde är ...
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
Jeg råder fremragende over...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
Jeg har en fungerende viden om...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
Jeg har... års erfaring indenfor...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
Jeg er en erfaren bruger af...
Jag är en erfaren användare av ...
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Fremragende kommunikations evner
Utmärkt kommunikationsförmåga
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Deduktiv argumentation
God slutledningsförmåga
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Logisk tænkning
Logiskt tänkande
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Analytiske evner
Analytisk förmåga
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Gode interpersonel evner
Bra samarbetsförmåga
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Forhandlings evner
Bra förhandlingsteknik
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Præsentations evner
Bra presentationsteknik
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
Referencer kan rekvieres fra...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
Jeg er ledig til et interview den...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
Med venlig hilsen
Med vänlig hälsning,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Med venlig hilsen
Med vänliga hälsningar,
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
Med respekt,
Vördsamt,
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Med venlig hilsen
Vänliga hälsningar,
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.