Thailandeză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Kære Hr.,
เรียน คุณผู้ชาย
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Kære Fru.,
เรียน คุณผู้หญิง
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Kære Hr./Fru.,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Kære Hr./Fru.,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
Til hvem dette ankommer,
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Kære Hr. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Kære Fru. Smith,
เรียนคุณ สมิทธิ์
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Kære Frk. Smith,
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Kære Fr. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Kære John Smith,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Jeg ville søge stillingen som...
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Mine styrker er...
จุดแข็งของฉันคือ...
Pentru a arăta atributele tale cheie
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
Mit ekspertområde er...
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
Jeg råder fremragende over...
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
Jeg har en fungerende viden om...
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
Jeg har... års erfaring indenfor...
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
Jeg er en erfaren bruger af...
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Fremragende kommunikations evner
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Deduktiv argumentation
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Logisk tænkning
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Analytiske evner
ทักษะในการวิเคราะห์
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Gode interpersonel evner
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Forhandlings evner
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Præsentations evner
ทักษะในการนำเสนอ
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
Referencer kan rekvieres fra...
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
Jeg er ledig til et interview den...
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
Med venlig hilsen
ด้วยความเคารพ
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Med venlig hilsen
ด้วยความเคารพ
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
Med respekt,
ด้วยความเคารพ
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Med venlig hilsen
ด้วยความเคารพ
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.