Cehă | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Dear Sir,
Vážený pane,
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Dear Madam,
Vážená paní,
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Dear Sirs,
Dobrý den,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
I am writing in response to your advertisement posted on…
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
I refer to your advertisement in…dated… .
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
I would like to apply for the position of…
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Currently I am working for… and my responsibilities include…
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

I am particularly interested in this job, as…
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
I would like to work for you, in order to…
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
My strengths are…
Moje silné stránky jsou...
Pentru a arăta atributele tale cheie
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
I would be well suited to the position because…
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
Although I have no previous experience in…, I have had…
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
My area of expertise is…
Moje oblast odborných znalostí je...
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Whilst working at… I became highly competent in…
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Even under pressure I can maintain high standards.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

My native language is…, but I can also speak…
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
I have an excellent command of…
Mám výbornou znalost...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
I have a working knowledge of…
Mám znalost...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
I have …years experience of working…
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
I am an experienced user of…
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
I believe I possess the right combination of...and… .
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Excellent communication skills
Výborné komunikační schopnosti
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Deductive reasoning
Dedukce
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Logical thinking
Logické myšlení
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Analytical skills
Analytické schopnosti
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Good interpersonal skills
Dobré interpersonální schopnosti
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Negotiation skills
Vyjednávací schopnosti
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Presentation skills
Prezentační dovednosti
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Please find my résumé / CV attached.
Můj životopis naleznete v příloze.
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
I can supply references from…if required.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
References can be requested from…
Ohledně referencí se obraťte na...
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
I am available for interview on…
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
Yours faithfully,
S pozdravem,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Yours sincerely,
S pozdravem,
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
Respectfully yours,
S úctou,
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.