Chineză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Dear Sir,
尊敬的先生,
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Dear Madam,
尊敬的女士,
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Dear Sir / Madam,
尊敬的先生/女士,
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Dear Sirs,
尊敬的先生们,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
To whom it may concern,
尊敬的收信人,
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Dear Mr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Dear Mrs. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Dear Miss Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Dear Ms. Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Dear John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
I am writing in response to your advertisement posted on…
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
I refer to your advertisement in…dated… .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
I would like to apply for the position of…
我想申请...一职
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Currently I am working for… and my responsibilities include…
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

I am particularly interested in this job, as…
我对此工作很感兴趣,因为...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
I would like to work for you, in order to…
我想为您工作,因为...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
My strengths are…
我的强项是...
Pentru a arăta atributele tale cheie
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
I would be well suited to the position because…
我很适合这个职位,因为...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
Although I have no previous experience in…, I have had…
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
My area of expertise is…
我的专长是…
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Whilst working at… I became highly competent in…
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Even under pressure I can maintain high standards.
即使在压力下我也能保持高标准。
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

My native language is…, but I can also speak…
我的母语是...,但我也会说...
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
I have an excellent command of…
我熟练掌握...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
I have a working knowledge of…
我能用...语进行工作交流
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
I have …years experience of working…
我在...领域有...年工作经验
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
I am an experienced user of…
我是...的熟练使用者
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
I believe I possess the right combination of...and… .
我相信我是...和...技能的良好结合
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Excellent communication skills
出色的沟通技能
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Deductive reasoning
演绎推理能力
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Logical thinking
逻辑性思考
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Analytical skills
分析技能
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Good interpersonal skills
良好的人际交往技能
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Negotiation skills
谈判技能
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Presentation skills
观点陈述能力
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Please find my résumé / CV attached.
附件中含有我的个人简历。
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
I can supply references from…if required.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
References can be requested from…
可以从...处获得推荐信
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
I am available for interview on…
我可以在...的时候接受面试
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
Yours faithfully,
此致
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Yours sincerely,
此致
敬礼
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
Respectfully yours,
肃然至上
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Kind/Best regards,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.