Daneză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Dear Sir,
Kære Hr.,
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Dear Madam,
Kære Fru.,
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
To whom it may concern,
Til hvem dette ankommer,
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
I am writing in response to your advertisement posted on…
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
I refer to your advertisement in…dated… .
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
I would like to apply for the position of…
Jeg ville søge stillingen som...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Currently I am working for… and my responsibilities include…
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

I am particularly interested in this job, as…
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
I would like to work for you, in order to…
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
My strengths are…
Mine styrker er...
Pentru a arăta atributele tale cheie
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
I would be well suited to the position because…
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
Although I have no previous experience in…, I have had…
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
My area of expertise is…
Mit ekspertområde er...
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Whilst working at… I became highly competent in…
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Even under pressure I can maintain high standards.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

My native language is…, but I can also speak…
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
I have an excellent command of…
Jeg råder fremragende over...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
I have a working knowledge of…
Jeg har en fungerende viden om...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
I have …years experience of working…
Jeg har... års erfaring indenfor...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
I am an experienced user of…
Jeg er en erfaren bruger af...
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
I believe I possess the right combination of...and… .
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Excellent communication skills
Fremragende kommunikations evner
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Deductive reasoning
Deduktiv argumentation
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Logical thinking
Logisk tænkning
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Analytical skills
Analytiske evner
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Good interpersonal skills
Gode interpersonel evner
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Negotiation skills
Forhandlings evner
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Presentation skills
Præsentations evner
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Please find my résumé / CV attached.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
I can supply references from…if required.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
References can be requested from…
Referencer kan rekvieres fra...
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
I am available for interview on…
Jeg er ledig til et interview den...
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
Respectfully yours,
Med respekt,
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.