Maghiară | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Dear Sirs,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
To whom it may concern,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Dear Mrs. Smith,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Dear John Smith,
Kedves Smith John!
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
I am writing in response to your advertisement posted on…
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
I refer to your advertisement in…dated… .
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
I would like to apply for the position of…
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

I am particularly interested in this job, as…
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
I would like to work for you, in order to…
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
My strengths are…
Erősségeim ...
Pentru a arăta atributele tale cheie
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
I would be well suited to the position because…
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
Although I have no previous experience in…, I have had…
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
My area of expertise is…
Szakterületem a ....
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Whilst working at… I became highly competent in…
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Even under pressure I can maintain high standards.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

My native language is…, but I can also speak…
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
I have an excellent command of…
Magas szinten beszélek...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
I have a working knowledge of…
Középszinten beszélek....
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
I have …years experience of working…
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
I am an experienced user of…
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
I believe I possess the right combination of...and… .
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Excellent communication skills
Kiváló kommunikációs készség
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Deductive reasoning
Deduktív érvelés
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Logical thinking
Logikus gondolkodás
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Analytical skills
Analitikus készségek
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Good interpersonal skills
Jó interperszonális készség
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Negotiation skills
Jó tárgyalási készség
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Presentation skills
Előadó készség/Prezentációs készség
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Please find my résumé / CV attached.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
I can supply references from…if required.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
References can be requested from…
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
I am available for interview on…
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
Yours faithfully,
Tisztelettel,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Yours sincerely,
Tisztelettel,
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
Respectfully yours,
Tisztelettel,
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Kind/Best regards,
Üdvözlettel,
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.