Olandeză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Dear Sir,
Geachte heer
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
I am writing in response to your advertisement posted on…
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
I refer to your advertisement in…dated… .
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
I would like to apply for the position of…
Ik solliciteer naar de functie van ...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

I am particularly interested in this job, as…
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
I would like to work for you, in order to…
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
My strengths are…
Mijn sterke punten zijn ...
Pentru a arăta atributele tale cheie
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
I would be well suited to the position because…
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
Although I have no previous experience in…, I have had…
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
My area of expertise is…
Mijn vakgebied is ...
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Whilst working at… I became highly competent in…
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Even under pressure I can maintain high standards.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

My native language is…, but I can also speak…
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
I have an excellent command of…
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
I have a working knowledge of…
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
I have …years experience of working…
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
I am an experienced user of…
Ik beschik over goede kennis van ...
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
I believe I possess the right combination of...and… .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Excellent communication skills
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Deductive reasoning
Analytisch denkvermogen
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Logical thinking
Logisch denkvermogen
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Analytical skills
Analytische vaardigheden
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Good interpersonal skills
Goede intermenselijke vaardigheden
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Negotiation skills
Onderhandelingsvaardigheden
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Presentation skills
Presentatievaardigheden
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Please find my résumé / CV attached.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
I can supply references from…if required.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
References can be requested from…
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
I am available for interview on…
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.