Română | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Dear Sir,
Stimate Domn,
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Dear Sir / Madam,
Stimate Domn/Doamnă,
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Dear Sirs,
Stimați Domni,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
To whom it may concern,
În atenția cui este interesat,
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Dear Miss Smith,
Stimată Domnișoară Popescu,
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Dear John Smith,
Dragă Andrei Popescu,
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
I am writing in response to your advertisement posted on…
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
I refer to your advertisement in…dated… .
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
I would like to apply for the position of…
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Currently I am working for… and my responsibilities include…
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

I am particularly interested in this job, as…
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
I would like to work for you, in order to…
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
My strengths are…
Punctele mele forte sunt...
Pentru a arăta atributele tale cheie
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
I would be well suited to the position because…
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
Although I have no previous experience in…, I have had…
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
My area of expertise is…
Domeniul meu de bază este...
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Whilst working at… I became highly competent in…
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Even under pressure I can maintain high standards.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

My native language is…, but I can also speak…
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
I have an excellent command of…
Stăpânesc foarte bine...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
I have a working knowledge of…
Cunosc la nivel mediu...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
I have …years experience of working…
Am...ani de experienţă în domeniul...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
I am an experienced user of…
Sunt un utilizator experimentat de...
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
I believe I possess the right combination of...and… .
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Excellent communication skills
Abilităţi de comunicare excelente.
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Deductive reasoning
Gândire deductivă.
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Logical thinking
Gândire logică.
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Analytical skills
Abilităţi analitice.
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Good interpersonal skills
Abilităţi interpersonale bune.
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Negotiation skills
Abilităţi de negociere
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Presentation skills
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Please find my résumé / CV attached.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
I can supply references from…if required.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
References can be requested from…
Referinţele pot fi solicitate de la...
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
I am available for interview on…
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
Yours faithfully,
Cu stimă,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Yours sincerely,
Cu sinceritate,
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
Respectfully yours,
Cu respect,
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Kind/Best regards,
Toate cele bune,
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.