Rusă | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Dear Sir,
Уважаемый г-н ...
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Dear Madam,
Уважаемая госпожа...
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Dear Sir / Madam,
Уважаемые...
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Dear Sirs,
Уважаемые...
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
To whom it may concern,
Уважаемые...
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Dear Mr. Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Dear Mrs. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Dear Miss Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Dear Ms. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Dear John Smith,
Уважаемый...
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
I am writing in response to your advertisement posted on…
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
I refer to your advertisement in…dated… .
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
I would like to apply for the position of…
Прошу принять меня на должность...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Currently I am working for… and my responsibilities include…
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

I am particularly interested in this job, as…
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
I would like to work for you, in order to…
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
My strengths are…
Мои сильные стороны:...
Pentru a arăta atributele tale cheie
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
I would be well suited to the position because…
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
Although I have no previous experience in…, I have had…
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
My area of expertise is…
Я специализируюсь на...
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Whilst working at… I became highly competent in…
За время работы в ... я развил свои навыки...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Even under pressure I can maintain high standards.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

My native language is…, but I can also speak…
Мой родной язык..., я также говорю по...
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
I have an excellent command of…
Я отлично владею...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
I have a working knowledge of…
Я свободно говорю по...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
I have …years experience of working…
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
I am an experienced user of…
Я являюсь продвинутым пользователем...
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
I believe I possess the right combination of...and… .
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Excellent communication skills
Отличные коммуникативные навыки
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Deductive reasoning
Логическая аргументация
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Logical thinking
Логическое мышление
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Analytical skills
Аналитические способности
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Good interpersonal skills
Высокие личностные качества
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Negotiation skills
Переговорческие навыки
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Presentation skills
Презентационные навыки
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Please find my résumé / CV attached.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
I can supply references from…if required.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
References can be requested from…
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
I am available for interview on…
Я свободен...
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
Yours faithfully,
С уважением...
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Yours sincerely,
С уважением ваш...
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
Respectfully yours,
С уважением ваш...
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Kind/Best regards,
С уважением...
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.