Spaniolă | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Dear Sir,
Distinguido Señor:
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Dear Madam,
Distinguida Señora:
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Dear Sir / Madam,
Distinguidos Señores:
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Dear Sirs,
Apreciados Señores:
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
To whom it may concern,
A quien pueda interesar
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Dear Mr. Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Dear Mrs. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Dear Miss Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Dear Ms. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Dear John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
I am writing in response to your advertisement posted on…
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
I refer to your advertisement in…dated… .
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
I would like to apply for the position of…
Quisiera postularme para el puesto de...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

I am particularly interested in this job, as…
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
I would like to work for you, in order to…
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
My strengths are…
Mis puntos fuertes son...
Pentru a arăta atributele tale cheie
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
I would be well suited to the position because…
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
Although I have no previous experience in…, I have had…
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
My area of expertise is…
Mi área de conocimiento es...
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Whilst working at… I became highly competent in…
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Even under pressure I can maintain high standards.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

My native language is…, but I can also speak…
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
I have an excellent command of…
Tengo un manejo excelente de...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
I have a working knowledge of…
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
I have …years experience of working…
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
I am an experienced user of…
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
I believe I possess the right combination of...and… .
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Excellent communication skills
Excelentes habilidades de comunicación
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Deductive reasoning
Razonamiento deductivo
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Logical thinking
Razonamiento lógico
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Analytical skills
Capacidad de análisis
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Good interpersonal skills
Buena comunicación interpersonal
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Negotiation skills
Aptitudes de negociación
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Presentation skills
Habilidad para hablar en público
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Please find my résumé / CV attached.
Encontrará mi currículo adjunto.
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
I can supply references from…if required.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
References can be requested from…
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
I am available for interview on…
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
Yours faithfully,
Se despide cordialmente,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Yours sincerely,
Atentamente,
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
Respectfully yours,
Respetuosamente,
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Kind/Best regards,
Saludos,
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.