Cehă | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Sehr geehrter Herr,
Vážený pane,
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Sehr geehrte Frau,
Vážená paní,
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dobrý den,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
Sehr geehrte Damen und Herren,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Vážený pane Smith,
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená slečno Smithová,
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Lieber Herr Schmidt,
Milý Johne Smith,
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Zu meinen Stärken zählen...
Moje silné stránky jsou...
Pentru a arăta atributele tale cheie
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
Mein Fachgebiet ist...
Moje oblast odborných znalostí je...
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Mám výbornou znalost...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Mám znalost...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Výborné komunikační schopnosti
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
schlussfolgerndes Denken
Dedukce
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
logisches Denken
Logické myšlení
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
analytische Fähigkeiten
Analytické schopnosti
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
hohe soziale Kompetenz
Dobré interpersonální schopnosti
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Verhandlungsgeschick
Vyjednávací schopnosti
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Präsentationsfähigkeiten
Prezentační dovednosti
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Můj životopis naleznete v příloze.
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Ohledně referencí se obraťte na...
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
Mit freundlichen Grüßen
S pozdravem,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Mit freundlichen Grüßen
S pozdravem,
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
Hochachtungsvoll
S úctou,
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Herzliche Grüße
Se srdečným pozdravem,
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.