Turcă | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Sehr geehrter Herr,
Sayın Yetkili,
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Sehr geehrte Frau,
Sayın Yetkili,
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sayın Yetkili,
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sayın Yetkililer,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
Sehr geehrte Damen und Herren,
Yetkili makama / merciiye,
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Sayın Ahmet Bey,
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sayın Dilek Hanım,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sayın Melek Hanım,
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sayın Demet Hanım,
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Lieber Herr Schmidt,
Sayın Alihan Erturan,
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Zu meinen Stärken zählen...
Güçlü yanlarım ...
Pentru a arăta atributele tale cheie
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
Mein Fachgebiet ist...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
... diline son derece hakimimdir.
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Mükemmel iletişim becerisi
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
schlussfolgerndes Denken
Tümdengelim muhakemesi
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
logisches Denken
Mantıklı düşünebilme
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
analytische Fähigkeiten
Analitik düşünce
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
hohe soziale Kompetenz
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Verhandlungsgeschick
Anlaşma becerisi
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Präsentationsfähigkeiten
Sunum becerisi
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
Mit freundlichen Grüßen
Saygılarımla,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Mit freundlichen Grüßen
Tüm içtenliğimle,
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
Hochachtungsvoll
Saygılarımla,
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Herzliche Grüße
Saygılar,
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.