Poloneză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Αξιότιμε κύριε,
Szanowny Panie,
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Αξιότιμη κυρία,
Szanowna Pani,
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Szanowni Państwo,
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Szanowni Państwo,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Szanowni Państwo,
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Szanowny Panie,
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Szanowna Pani,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Szanowna Pani,
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Szanowna Pani,
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Szanowny Panie,
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Moje mocne strony to ...
Pentru a arăta atributele tale cheie
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
Η ειδικότητά μου είναι...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
Είμαι άριστος γνώστης της...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
Έχω μια καλή γνώση της...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Biegle posługuję się programem/programami...
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Επαγωγική λογική
Rozumowanie dedukcyjne
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Λογική σκέψη
Logiczne myślenie
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Αναλυτικές ικανότητες
Zdolności analityczne
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Zdolności interpersonalne
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Zdolności negocjacyjne
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Ικανότητες παρουσίασης
Umiejętność prezentacji
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Referencje na żądanie.
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Referencje na żądanie od ...
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
Με εκτίμηση,
Z wyrazami szacunku,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Με εκτίμηση,
Z wyrazami szacunku,
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
Με εκτίμηση,
Z poważaniem,
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Pozdrawiam,
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.