Chineză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Gentilissimo,
尊敬的先生,
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Gentilissima,
尊敬的女士,
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Gentili Signore e Signori,
尊敬的先生/女士,
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Alla cortese attenzione di ...,
尊敬的先生们,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
A chi di competenza,
尊敬的收信人,
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Gentilissimo Sig. Rossi,
尊敬的史密斯先生,
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
尊敬的史密斯女士,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Gentilissima Sig.na Verdi,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Gentilissima Sig.ra Rossi,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Gentilissimo Bianchi,
亲爱的约翰 史密斯,
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
In risposta all'annuncio apparso ne...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
我想申请...一职
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Attualmente lavoro per... in qualità di...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
我对此工作很感兴趣,因为...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
我想为您工作,因为...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
I miei punti di forza sono...
我的强项是...
Pentru a arăta atributele tale cheie
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
我很适合这个职位,因为...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
我的专长是…
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
即使在压力下我也能保持高标准。
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
我的母语是...,但我也会说...
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
我熟练掌握...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
Sto imparando...
我能用...语进行工作交流
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
我在...领域有...年工作经验
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
Sono un(') utente esperto/a di...
我是...的熟练使用者
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
我相信我是...和...技能的良好结合
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Eccellenti doti comunicative
出色的沟通技能
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Capacità deduttive e di ragionamento
演绎推理能力
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Capacità logiche
逻辑性思考
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Capacità analitiche
分析技能
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Ottime abilità interpersonali
良好的人际交往技能
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Capacità di negoziazione
谈判技能
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Capacità di presentazione
观点陈述能力
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
In allegato trova il mio cv.
附件中含有我的个人简历。
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
可以从...处获得推荐信
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
Sono disponibile per un colloquio...
我可以在...的时候接受面试
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
In fede,
此致
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Cordialmente,
此致
敬礼
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
I miei più cordiali saluti,
肃然至上
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Saluti
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.