Chineză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Geachte heer
尊敬的先生,
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Geachte mevrouw
尊敬的女士,
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Geachte heer, mevrouw
尊敬的先生/女士,
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Geachte dames en heren
尊敬的先生们,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
Geachte dames en heren
尊敬的收信人,
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Geachte heer Jansen
尊敬的史密斯先生,
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐,
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Beste meneer Jansen
亲爱的约翰 史密斯,
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Ik solliciteer naar de functie van ...
我想申请...一职
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
我对此工作很感兴趣,因为...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
我想为您工作,因为...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Mijn sterke punten zijn ...
我的强项是...
Pentru a arăta atributele tale cheie
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
我很适合这个职位,因为...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
Mijn vakgebied is ...
我的专长是…
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
即使在压力下我也能保持高标准。
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
我的母语是...,但我也会说...
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
我熟练掌握...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
Ik beschik over een goede beheersing van ...
我能用...语进行工作交流
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
Ik heb ... jaren ervaring als ...
我在...领域有...年工作经验
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
Ik beschik over goede kennis van ...
我是...的熟练使用者
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
我相信我是...和...技能的良好结合
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Uitstekende communicatieve vaardigheden
出色的沟通技能
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Analytisch denkvermogen
演绎推理能力
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Logisch denkvermogen
逻辑性思考
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Analytische vaardigheden
分析技能
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Goede intermenselijke vaardigheden
良好的人际交往技能
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Onderhandelingsvaardigheden
谈判技能
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Presentatievaardigheden
观点陈述能力
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
附件中含有我的个人简历。
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
可以从...处获得推荐信
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
我可以在...的时候接受面试
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
Met vriendelijke groet,
此致
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Met vriendelijke groet,
此致
敬礼
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
Hoogachtend,
肃然至上
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Met de beste groeten,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.