Coreeană | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Geachte heer
존경하는 관계자 분께
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Geachte mevrouw
존경하는 관계자 분께
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Geachte heer, mevrouw
존경하는 관계자 분께
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Geachte dames en heren
존경하는 관계자 분(들)께
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
Geachte dames en heren
존경하는 관계자 분(들)께
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Geachte heer Jansen
존경하는 김철수 님께
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Geachte mevrouw Jansen
존경하는 김희연 님께
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Geachte mevrouw Jansen
존경하는 김희연 님께
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Geachte mevrouw Jansen
존경하는 김희연 님께
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Beste meneer Jansen
친애하는 최현우님께
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Ik solliciteer naar de functie van ...
...에 지원하고 싶습니다.
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Mijn sterke punten zijn ...
저의 장점은 ... 입니다.
Pentru a arăta atributele tale cheie
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
Mijn vakgebied is ...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
Ik beschik over een goede beheersing van ...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
Ik heb ... jaren ervaring als ...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
Ik beschik over goede kennis van ...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Uitstekende communicatieve vaardigheden
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Analytisch denkvermogen
추론 이해 능력
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Logisch denkvermogen
논리적인 사고능력
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Analytische vaardigheden
분석 능력
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Goede intermenselijke vaardigheden
좋은 사교성
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Onderhandelingsvaardigheden
협정 능력
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Presentatievaardigheden
프리젠테이션 능력
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
Met vriendelijke groet,
... (이름) 드림
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Met vriendelijke groet,
... (이름) 드림
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
Hoogachtend,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Met de beste groeten,
감사합니다. ...씨.
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.