Engleză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Geachte heer
Dear Sir,
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Beste meneer Jansen
Dear John Smith,
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
I refer to your advertisement in…dated… .
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Ik solliciteer naar de functie van ...
I would like to apply for the position of…
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
I am particularly interested in this job, as…
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
I would like to work for you, in order to…
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Mijn sterke punten zijn ...
My strengths are…
Pentru a arăta atributele tale cheie
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
I would be well suited to the position because…
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
Mijn vakgebied is ...
My area of expertise is…
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Whilst working at… I became highly competent in…
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Even under pressure I can maintain high standards.
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
My native language is…, but I can also speak…
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
I have an excellent command of…
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
Ik beschik over een goede beheersing van ...
I have a working knowledge of…
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
Ik heb ... jaren ervaring als ...
I have …years experience of working…
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
Ik beschik over goede kennis van ...
I am an experienced user of…
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
I believe I possess the right combination of...and… .
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Excellent communication skills
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Analytisch denkvermogen
Deductive reasoning
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Logisch denkvermogen
Logical thinking
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Analytische vaardigheden
Analytical skills
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Goede intermenselijke vaardigheden
Good interpersonal skills
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Onderhandelingsvaardigheden
Negotiation skills
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Presentatievaardigheden
Presentation skills
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Please find my résumé / CV attached.
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
I can supply references from…if required.
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
References can be requested from…
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
I am available for interview on…
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
Met vriendelijke groet,
Yours faithfully,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Met vriendelijke groet,
Yours sincerely,
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
Hoogachtend,
Respectfully yours,
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Met de beste groeten,
Kind/Best regards,
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.