Germană | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Szanowny Panie,
Sehr geehrter Herr,
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau,
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Szanowny Panie,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Szanowny Panie,
Lieber Herr Schmidt,
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Moje mocne strony to ...
Zu meinen Stärken zählen...
Pentru a arăta atributele tale cheie
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Mein Fachgebiet ist...
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
Biegle posługuję się programem/programami...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Rozumowanie dedukcyjne
schlussfolgerndes Denken
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Logiczne myślenie
logisches Denken
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Zdolności analityczne
analytische Fähigkeiten
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Zdolności interpersonalne
hohe soziale Kompetenz
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Zdolności negocjacyjne
Verhandlungsgeschick
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Umiejętność prezentacji
Präsentationsfähigkeiten
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
Referencje na żądanie.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
Referencje na żądanie od ...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
Z wyrazami szacunku,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Z wyrazami szacunku,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
Z poważaniem,
Hochachtungsvoll
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Pozdrawiam,
Herzliche Grüße
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.