Greacă | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Szanowny Panie,
Αξιότιμε κύριε,
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Szanowna Pani,
Αξιότιμη κυρία,
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Szanowni Państwo,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Szanowni Państwo,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
Szanowni Państwo,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Szanowny Panie,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Szanowna Pani,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Szanowna Pani,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Szanowna Pani,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Szanowny Panie,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Moje mocne strony to ...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Pentru a arăta atributele tale cheie
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Η ειδικότητά μου είναι...
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Έχω μια καλή γνώση της...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
Biegle posługuję się programem/programami...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Rozumowanie dedukcyjne
Επαγωγική λογική
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Logiczne myślenie
Λογική σκέψη
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Zdolności analityczne
Αναλυτικές ικανότητες
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Zdolności interpersonalne
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Zdolności negocjacyjne
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Umiejętność prezentacji
Ικανότητες παρουσίασης
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
Referencje na żądanie.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
Referencje na żądanie od ...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
Z wyrazami szacunku,
Με εκτίμηση,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Z wyrazami szacunku,
Με εκτίμηση,
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
Z poważaniem,
Με εκτίμηση,
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Pozdrawiam,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.