Thailandeză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Szanowny Panie,
เรียน คุณผู้ชาย
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Szanowna Pani,
เรียน คุณผู้หญิง
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Szanowni Państwo,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Szanowni Państwo,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
Szanowni Państwo,
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Szanowny Panie,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Szanowna Pani,
เรียนคุณ สมิทธิ์
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Szanowna Pani,
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Szanowna Pani,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Szanowny Panie,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Moje mocne strony to ...
จุดแข็งของฉันคือ...
Pentru a arăta atributele tale cheie
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
Biegle posługuję się programem/programami...
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Rozumowanie dedukcyjne
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Logiczne myślenie
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Zdolności analityczne
ทักษะในการวิเคราะห์
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Zdolności interpersonalne
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Zdolności negocjacyjne
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Umiejętność prezentacji
ทักษะในการนำเสนอ
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
Referencje na żądanie.
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
Referencje na żądanie od ...
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
Z wyrazami szacunku,
ด้วยความเคารพ
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Z wyrazami szacunku,
ด้วยความเคารพ
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
Z poważaniem,
ด้วยความเคารพ
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Pozdrawiam,
ด้วยความเคารพ
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.