Olandeză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Geachte heer
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Geachte mevrouw
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Geachte heer, mevrouw
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Geachte dames en heren
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
A quem possa interessar,
Geachte dames en heren
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Geachte heer Jansen
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Beste meneer Jansen
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Meus pontos fortes são...
Mijn sterke punten zijn ...
Pentru a arăta atributele tale cheie
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Mijn vakgebied is ...
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
Eu tenho experiência em /com ...
Ik beschik over goede kennis van ...
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Excelente habilidade de comunicação
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Raciocínio dedutivo
Analytisch denkvermogen
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Pensamento lógico
Logisch denkvermogen
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Habilidades analíticas
Analytische vaardigheden
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Bom relacionamento interpessoal
Goede intermenselijke vaardigheden
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Habilidades de negociação
Onderhandelingsvaardigheden
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Habilidades de comunicação
Presentatievaardigheden
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
Estou disponível para entrevista em ..
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
Cordialmente,
Met vriendelijke groet,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Atenciosamente,
Met vriendelijke groet,
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
Com elevada estima,
Hoogachtend,
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Lembranças,
Met de beste groeten,
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.