Chineză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Stimate Domn,
尊敬的先生,
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Stimată Doamnă,
尊敬的女士,
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Stimate Domn/Doamnă,
尊敬的先生/女士,
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Stimați Domni,
尊敬的先生们,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
În atenția cui este interesat,
尊敬的收信人,
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Stimate Domnule Popescu,
尊敬的史密斯先生,
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Stimată Domnișoară Popescu,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Dragă Andrei Popescu,
亲爱的约翰 史密斯,
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Aș dori să aplic pentru poziția de...
我想申请...一职
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
我对此工作很感兴趣,因为...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
我想为您工作,因为...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Punctele mele forte sunt...
我的强项是...
Pentru a arăta atributele tale cheie
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
我很适合这个职位,因为...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
Domeniul meu de bază este...
我的专长是…
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
即使在压力下我也能保持高标准。
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
我的母语是...,但我也会说...
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
Stăpânesc foarte bine...
我熟练掌握...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
Cunosc la nivel mediu...
我能用...语进行工作交流
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
Am...ani de experienţă în domeniul...
我在...领域有...年工作经验
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
Sunt un utilizator experimentat de...
我是...的熟练使用者
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
我相信我是...和...技能的良好结合
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Abilităţi de comunicare excelente.
出色的沟通技能
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Gândire deductivă.
演绎推理能力
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Gândire logică.
逻辑性思考
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Abilităţi analitice.
分析技能
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Abilităţi interpersonale bune.
良好的人际交往技能
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Abilităţi de negociere
谈判技能
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Abilităţi în adresarea către un public larg.
观点陈述能力
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
附件中含有我的个人简历。
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
Referinţele pot fi solicitate de la...
可以从...处获得推荐信
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
我可以在...的时候接受面试
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
Cu stimă,
此致
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Cu sinceritate,
此致
敬礼
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
Cu respect,
肃然至上
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Toate cele bune,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.