Engleză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Stimate Domn,
Dear Sir,
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Stimată Doamnă,
Dear Madam,
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Stimate Domn/Doamnă,
Dear Sir / Madam,
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Stimați Domni,
Dear Sirs,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
În atenția cui este interesat,
To whom it may concern,
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Stimate Domnule Popescu,
Dear Mr. Smith,
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Stimată Domnișoară Popescu,
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Dragă Andrei Popescu,
Dear John Smith,
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
I refer to your advertisement in…dated… .
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Aș dori să aplic pentru poziția de...
I would like to apply for the position of…
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
I am particularly interested in this job, as…
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
I would like to work for you, in order to…
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Punctele mele forte sunt...
My strengths are…
Pentru a arăta atributele tale cheie
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
I would be well suited to the position because…
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
Domeniul meu de bază este...
My area of expertise is…
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Whilst working at… I became highly competent in…
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Even under pressure I can maintain high standards.
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
My native language is…, but I can also speak…
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
Stăpânesc foarte bine...
I have an excellent command of…
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
Cunosc la nivel mediu...
I have a working knowledge of…
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
Am...ani de experienţă în domeniul...
I have …years experience of working…
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
Sunt un utilizator experimentat de...
I am an experienced user of…
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
I believe I possess the right combination of...and… .
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Abilităţi de comunicare excelente.
Excellent communication skills
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Gândire deductivă.
Deductive reasoning
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Gândire logică.
Logical thinking
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Abilităţi analitice.
Analytical skills
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Abilităţi interpersonale bune.
Good interpersonal skills
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Abilităţi de negociere
Negotiation skills
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Presentation skills
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Please find my résumé / CV attached.
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
I can supply references from…if required.
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
Referinţele pot fi solicitate de la...
References can be requested from…
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
I am available for interview on…
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
Cu stimă,
Yours faithfully,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Cu sinceritate,
Yours sincerely,
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
Cu respect,
Respectfully yours,
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Toate cele bune,
Kind/Best regards,
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.