Chineză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Уважаемый г-н ...
尊敬的先生,
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Уважаемая госпожа...
尊敬的女士,
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Уважаемые...
尊敬的先生/女士,
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Уважаемые...
尊敬的先生们,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
Уважаемые...
尊敬的收信人,
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Уважаемый г-н Смидт
尊敬的史密斯先生,
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Уважаемая г-жа Смидт
尊敬的史密斯女士,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Уважаемая г-жа Смидт
尊敬的史密斯小姐,
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Уважаемая г-жа Смидт
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Уважаемый...
亲爱的约翰 史密斯,
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
Я нашел ваше обявление в... ... числа
我看到您于...在...上登的招聘信息
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Прошу принять меня на должность...
我想申请...一职
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
我对此工作很感兴趣,因为...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
我想为您工作,因为...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Мои сильные стороны:...
我的强项是...
Pentru a arăta atributele tale cheie
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
我很适合这个职位,因为...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
Я специализируюсь на...
我的专长是…
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
За время работы в ... я развил свои навыки...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
即使在压力下我也能保持高标准。
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

Мой родной язык..., я также говорю по...
我的母语是...,但我也会说...
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
Я отлично владею...
我熟练掌握...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
Я свободно говорю по...
我能用...语进行工作交流
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
我在...领域有...年工作经验
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
Я являюсь продвинутым пользователем...
我是...的熟练使用者
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
我相信我是...和...技能的良好结合
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Отличные коммуникативные навыки
出色的沟通技能
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Логическая аргументация
演绎推理能力
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Логическое мышление
逻辑性思考
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Аналитические способности
分析技能
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Высокие личностные качества
良好的人际交往技能
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Переговорческие навыки
谈判技能
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Презентационные навыки
观点陈述能力
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
附件中含有我的个人简历。
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
可以从...处获得推荐信
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
Я свободен...
我可以在...的时候接受面试
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
С уважением...
此致
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
С уважением ваш...
此致
敬礼
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
С уважением ваш...
肃然至上
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
С уважением...
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.