Engleză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Уважаемый г-н ...
Dear Sir,
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Уважаемая госпожа...
Dear Madam,
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Уважаемые...
Dear Sir / Madam,
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Уважаемые...
Dear Sirs,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
Уважаемые...
To whom it may concern,
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Уважаемый г-н Смидт
Dear Mr. Smith,
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Уважаемый...
Dear John Smith,
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
Я нашел ваше обявление в... ... числа
I refer to your advertisement in…dated… .
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Прошу принять меня на должность...
I would like to apply for the position of…
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
I am particularly interested in this job, as…
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
I would like to work for you, in order to…
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Мои сильные стороны:...
My strengths are…
Pentru a arăta atributele tale cheie
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
I would be well suited to the position because…
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
Я специализируюсь на...
My area of expertise is…
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
За время работы в ... я развил свои навыки...
Whilst working at… I became highly competent in…
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Even under pressure I can maintain high standards.
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

Мой родной язык..., я также говорю по...
My native language is…, but I can also speak…
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
Я отлично владею...
I have an excellent command of…
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
Я свободно говорю по...
I have a working knowledge of…
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
I have …years experience of working…
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
Я являюсь продвинутым пользователем...
I am an experienced user of…
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
I believe I possess the right combination of...and… .
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Отличные коммуникативные навыки
Excellent communication skills
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Логическая аргументация
Deductive reasoning
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Логическое мышление
Logical thinking
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Аналитические способности
Analytical skills
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Высокие личностные качества
Good interpersonal skills
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Переговорческие навыки
Negotiation skills
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Презентационные навыки
Presentation skills
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Please find my résumé / CV attached.
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
I can supply references from…if required.
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
References can be requested from…
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
Я свободен...
I am available for interview on…
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
С уважением...
Yours faithfully,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
С уважением ваш...
Yours sincerely,
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
С уважением ваш...
Respectfully yours,
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
С уважением...
Kind/Best regards,
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.