Coreeană | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Bäste herrn,
존경하는 관계자 분께
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Bästa fru,
존경하는 관계자 분께
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Bästa herr eller fru,
존경하는 관계자 분께
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Bästa herrar,
존경하는 관계자 분(들)께
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
존경하는 관계자 분(들)께
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Bäste herr Smith,
존경하는 김철수 님께
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Bästa fru Smith,
존경하는 김희연 님께
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Bästa fröken Smith,
존경하는 김희연 님께
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Bästa fru Smith,
존경하는 김희연 님께
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Bäste John Smith,
친애하는 최현우님께
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
Jag skriver gällande er annons på ...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
...에 지원하고 싶습니다.
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Mina främsta styrkor är ...
저의 장점은 ... 입니다.
Pentru a arăta atributele tale cheie
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
Mitt kompetensområde är ...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
Jag har utmärkta kunskaper i ...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
Jag har grundläggande kunskaper i ...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
Jag är en erfaren användare av ...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Utmärkt kommunikationsförmåga
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
God slutledningsförmåga
추론 이해 능력
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Logiskt tänkande
논리적인 사고능력
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Analytisk förmåga
분석 능력
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Bra samarbetsförmåga
좋은 사교성
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Bra förhandlingsteknik
협정 능력
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Bra presentationsteknik
프리젠테이션 능력
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
Jag finns tillgänglig för intervju ...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
Med vänlig hälsning,
... (이름) 드림
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Med vänliga hälsningar,
... (이름) 드림
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
Vördsamt,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Vänliga hälsningar,
감사합니다. ...씨.
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.