Daneză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Bäste herrn,
Kære Hr.,
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Bästa fru,
Kære Fru.,
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Bästa herr eller fru,
Kære Hr./Fru.,
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Bästa herrar,
Kære Hr./Fru.,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Til hvem dette ankommer,
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Bäste herr Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Bästa fru Smith,
Kære Fru. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Bästa fröken Smith,
Kære Frk. Smith,
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Bästa fru Smith,
Kære Fr. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Bäste John Smith,
Kære John Smith,
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
Jag skriver gällande er annons på ...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Jeg ville søge stillingen som...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Mina främsta styrkor är ...
Mine styrker er...
Pentru a arăta atributele tale cheie
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
Mitt kompetensområde är ...
Mit ekspertområde er...
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Jeg råder fremragende over...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Jeg har en fungerende viden om...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
Jag är en erfaren användare av ...
Jeg er en erfaren bruger af...
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Utmärkt kommunikationsförmåga
Fremragende kommunikations evner
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
God slutledningsförmåga
Deduktiv argumentation
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Logiskt tänkande
Logisk tænkning
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Analytisk förmåga
Analytiske evner
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Bra samarbetsförmåga
Gode interpersonel evner
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Bra förhandlingsteknik
Forhandlings evner
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Bra presentationsteknik
Præsentations evner
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Referencer kan rekvieres fra...
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Jeg er ledig til et interview den...
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
Med vänlig hälsning,
Med venlig hilsen
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Med vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
Vördsamt,
Med respekt,
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.