Germană | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Sayın Yetkili,
Sehr geehrter Herr,
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Sayın Yetkili,
Sehr geehrte Frau,
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Sayın Yetkili,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Sayın Yetkililer,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
Yetkili makama / merciiye,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Sayın Ahmet Bey,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Sayın Dilek Hanım,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Sayın Melek Hanım,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Sayın Demet Hanım,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Sayın Alihan Erturan,
Lieber Herr Schmidt,
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
... için sizinle çalışmak isterdim.
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Güçlü yanlarım ...
Zu meinen Stärken zählen...
Pentru a arăta atributele tale cheie
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Mein Fachgebiet ist...
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
... diline son derece hakimimdir.
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Mükemmel iletişim becerisi
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Tümdengelim muhakemesi
schlussfolgerndes Denken
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Mantıklı düşünebilme
logisches Denken
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Analitik düşünce
analytische Fähigkeiten
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
İyi kişilerarası ilişki becerisi
hohe soziale Kompetenz
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Anlaşma becerisi
Verhandlungsgeschick
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Sunum becerisi
Präsentationsfähigkeiten
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
Saygılarımla,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Tüm içtenliğimle,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
Saygılarımla,
Hochachtungsvoll
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Saygılar,
Herzliche Grüße
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.