Franceză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

سيدي المحترم،
Monsieur,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
السيدة المحترمة،
Madame,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
السيد المحترم \ السيدة المحترمة،
Madame, Monsieur,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
السادة المحترمون،
Madame, Monsieur
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
إلى مَنْ يهمّهُ الأمر،
Aux principaux concernés,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
عزيزي السيد رامي،
Monsieur Dupont,
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
عزيزتي السيدة رامي،
Madame Dupont,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
عزيزتي الآنسة نادية،
Mademoiselle Dupont,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
عزيزتي السيدة نادية،
Madame Dupont,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
يسعدني أن أكتب هذه رسالة التوصية هذه نيابة عن...
C'est avec plaisir que je recommande...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
لقد كان لي شرف التعرف على... في...، عندما التحق...
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
لقد طلب مني ... أنْ أكتب رسالة توصية دعما لمطلبه لـ... وأنا سعيد جدّا لأقوم بهدا الدور.
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
لقد كان لي الشرف أن أكون رئيساَ \ مُشرفا على \ زميلا لـ... منذ... .
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
يُسعدني أن أكتب رسالة التوصية هذه لـ... في هذه الرسالة أودّ أن أعبّر عن احترامي وتقديري لهذا الشاب اللامع الذي قدم مساهمات جليلة لعمل الفريق الذي أشرف عليه.
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
أكتب رسالة التوصية هذه لـ... دونَ أيّ تردّدٍ.
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
إنه لمن دواعي سروري أن رسالة التوصية هذه لـ...
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
لقد تعرفت على... منذ...، عندما كان مسجّلاً \ كانت مسجّلةً في الصف الذي قمت بتدريسه \ بدأ \ بدأت العمل في...
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
لقد عرفت ... لــ .... أشهر \ سنوات بصفتي... في...
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
لقد كنت رئيس العمل لـ \ المشرف على \ زميلا لـ \ أستاذاً لــ من ... إلى ...
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
عمل \ عملت لديّ على مشروعات مختلفة بصفته \ بصفتها... وبناء على عمله \ عملها فإني أعتبره \ أعتبرها كواحد \ كواحدة من أفضل... الذين عملوا لدينا.
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

لقد عرفتهُ \ عرفتها كشخص ... منذ بداية تعاوننا.
Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
لقد تميّز \ تميّزت بـ...
... se distingue par...
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
موهبته \ موهبتها الأعظم تكمن في...
Sa qualité principale est ...
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
يحلّ \ تحلّ المشاكل بشكل خلاّقٍ.
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
يملك \ تملك مجموعة واسعة من المهاراتِ.
Il/elle possède une large palette de compétences.
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
يشرح أفكاره ويبلغها \ تشرح أفكارها وتبلغها بوضوح.
Il/elle communique ses idées clairement.
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
يتحمّل \ تتحمّل المسؤولية جيّداً.
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
يملك \ تملك معرفة واسعة بـ...
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
إنه يتعلم \ إنها تتعلم المفاهيم الجديدة بسرعة ويقبل \ تقبل النقد البنّاء والتعليمات المتعلقة بالعمل.
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
أودّ أن أذكر هنا، أنّ... هو \ هي... ويملك \ تملك القدرة على...
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
قُدْرتهُ \ قُدْرتها الكبيرة على ....كانت لا تُقدّر بثمن.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
يقوم \ تقوم دائما بدور فعّال في ...
Il/elle participe activement dans...
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
ينتهي من عمله \ تنتهي من عملها في الوقت المحدد. عندما يكون لديه \ لديها مشاغل أو أسئلة حول مهمة كُلِّف \ كُلِّفت بها، فإنه يتكلم \ فإنّها تتكلم بكل صراحة وبشكل مباشر، معبّرا \ معبّرة بذلك عما يختلج في أذهان الآخرين دون أن يفصحوا عنه.
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

حين كان \ كانت معنا... . هذه المسؤولية تستلزم...
Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
كانت مسؤولياته \ مسؤولياتها الأساسية...
Ses principales fonctions consistaient en...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
شملت مهماته \ مهماتها الأسبوعية...
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

أود أن أقول إنه لَمِن الممتع العمل مع...، هو \ هي شخص يُعتمد عليه وذكي \ ذكية ذو \ ذات حس فكاهي جيّد.
Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
إذا كان أداؤه \ أداؤها في شركتنا دليلا جيداً على كيفية أدائه \ أدائها مستقبلا في شركتك فإنه سيكون \ فإنها ستكون مكسبا إيجابيا حقيقيا لبرنامجك.
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
في رأيي، ... يعمل بشكل جادّ ويتولى المهمات بشكل ذاتي ويفهم تماما ما يحتاجه كل مشروع.
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
يقوم على الدوام بإنتاج عمل ذي قيمة عالية في الوقت المطلوب.
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
كانت نقاط الضعف الوحيدة التي لاحظتها في أداء المرشح \ المرشحة...
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
أعتقد أنّ... من اللازم أن يعطى الأولوية في الحصول على الوظيفة مقارنة بالمرشحين الآخرين لأنّ...
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

...سيكون إضافة ممتازة لبرنامجك. إذا كان من الممكن أن أساعد أكثر، فلا تتردد من فضلك الاتصال بي بالبريد الإلكتروني أو على التليفون.
... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
... له \ لها مني كل الدعم. سيكون \ ستكون إضافة حقيقية لبرنامجك.
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
إني على ثقة أنّ... سيواصل \ ستواصل العمل بشكل مثمر للغاية. له \ لها مني كل الدعم.
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
له \ لها مني كل الدعم ودون أي احتراز. أرجو أن تتصل بي إذا كان لديك أية أسئلة إضافية.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
إني أومن بشكل قوي بقدراته \ قدراتها الهائلة على... وأدعم بشكل قوي رغبته في مواصلة الدراسة في جامعتكم، حيث سيستطيع \ ستستطيع أن يطوّر \ تطور مواهبه \ مواهبها اللامعة ويضعها \ تضعها في موضع الاختبار.
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
إنه لمن دواعي الشعور بالغبطه منحه \ منحها أقوى رسالة توصية. آمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة.
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
إني أدعم بحماس توصية... كمرشح واعد.
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
نادرا ما قمت بتوصية شخص دون تحفظ. إنه لمن دواعي سروري إذنْ أن أفعل هذا في حالة...
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
أحترم... كزميل، ولكن من اللازم أنْ أقول بكل صراحة، إني لا أستطيع أن أوصي به \ بها للعمل في شركتكم.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
سأكون سعيدا بالإجابة عن أي سؤال قد يتبادر إلى أذهانكم.
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
تستطيع الاتصال بي من خلال البريد العادي \ الإلكتروني إذا احتجت إلى أي معلومات إضافية.
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă