Daneză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

尊敬的先生,
Kære Hr.,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
尊敬的女士,
Kære Fru.,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
尊敬的先生/女士,
Kære Hr./Fru.,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
尊敬的先生们,
Kære Hr./Fru.,
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
尊敬的收信人,
Til hvem det vedkommer,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
尊敬的史密斯先生,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
尊敬的史密斯女士,
Kære fru. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
尊敬的史密斯小姐,
Kære Frk. Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
尊敬的史密斯小姐/女士,
Kære Fr. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
很高兴可以为...做推荐
Jeg er begejstret for at være reference for...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
在他...时加入...,我和他初次认识
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
我毫不犹豫为...写推荐信
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
我很高兴能为...写推荐信
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
...以...区别于其他人
... adskilte sig selv ved at...
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
他/她最大的才能在于...
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Han / hun er en kreativ problemløser.
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
他/她拥有众多技能。
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
他/她能清楚地表达自己的想法。
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
他/她能很好的处理各种责任。
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
他/她在...方面拥有广泛知识
Han / hun har en omfattende viden om... .
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
他/她总是积极参加...
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
他/她的主要职责是...
Hans / hendes ansvarområder var...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
他/她每周的工作包括...
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
...总能高质量地按时完成工作。
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
我认为...应该被优先考虑,因为...
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă