Finlandeză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

尊敬的先生,
Hyvä Herra,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
尊敬的女士,
Hyvä Rouva
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
尊敬的先生/女士,
Hyvä Herra / Rouva
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
尊敬的先生们,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
尊敬的收信人,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
尊敬的史密斯先生,
Hyvä herra Smith,
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
尊敬的史密斯女士,
Hyvä rouva Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
尊敬的史密斯小姐,
Hyvä neiti Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
很高兴可以为...做推荐
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
在他...时加入...,我和他初次认识
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
我毫不犹豫为...写推荐信
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
我很高兴能为...写推荐信
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
...以...区别于其他人
...erottautui hyvillä...
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
他/她最大的才能在于...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Hän on luova ongelmanratkaisija
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
他/她拥有众多技能。
Hänellä on laajat taidot
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
他/她能清楚地表达自己的想法。
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
他/她能很好的处理各种责任。
Hän on luotettava henkilö
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
他/她在...方面拥有广泛知识
Hänellä on hyvä tietämys...
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
他/她总是积极参加...
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
他/她的主要职责是...
Hänen päävastuualueensa olivat...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
他/她每周的工作包括...
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
...总能高质量地按时完成工作。
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
我认为...应该被优先考虑,因为...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă