Maghiară | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

尊敬的先生,
Tisztelt Uram!
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
尊敬的女士,
Tisztelt Hölgyem!
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
尊敬的先生/女士,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
尊敬的先生们,
Tisztelt Uraim!
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
尊敬的收信人,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
尊敬的史密斯先生,
Tisztelt Smith Úr!
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
尊敬的史密斯女士,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
尊敬的史密斯小姐,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
尊敬的史密斯小姐/女士,
Tisztelt Smith Asszony
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
很高兴可以为...做推荐
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
在他...时加入...,我和他初次认识
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
我毫不犹豫为...写推荐信
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
我很高兴能为...写推荐信
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
...以...区别于其他人
...megkülönböztette magát a ...
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
他/她最大的才能在于...
A legnagyobb erőssége a ...
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
... kreatív problémamegoldó
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
他/她拥有众多技能。
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
他/她能清楚地表达自己的想法。
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
他/她能很好的处理各种责任。
Jól kezeli a felelősséget is.
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
他/她在...方面拥有广泛知识
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
他/她总是积极参加...
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
他/她的主要职责是...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
他/她每周的工作包括...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
...总能高质量地按时完成工作。
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
我认为...应该被优先考虑,因为...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă