Suedeză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

관계자님께 드립니다.
Bäste herrn,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
관계자님께 드립니다.
Bästa frun,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
관계자님께 드립니다.
Bästa herr eller fru,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
관계자분들께 드립니다.
Bästa herrar,
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
관계자분(들)께 드립니다.
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
김철수님께 드립니다.
Bäste herr Smith,
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
최수경님께 드립니다.
Bästa fru Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
최수경님께 드립니다.
Bästa fröken Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
최수경님께 드립니다.
Bästa fru Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
귀하께 ...의 추천 편지를 드리게 되어 기쁩니다.
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
저는 ...가 ...에 오게 되었을 때, ...를 통해 그를 알게 되었습니다.
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...는 제게 ... 지원에 필요한 추천서를 부탁하였고, 저는 기쁜 마음으로 기꺼이 추천서를 쓰기로 했습니다.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
...의 상사/관리자/동료로서 저는 즐겁게 일하였습니다. 왜냐하면, ...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
...의 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 편지에서 저는 이 젊은이에 대한 저의 존경과 감사의 마음을 쓰고 싶습니다. ...는 우리 회사에 놀랄만한 도움을 주었습니다.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
저는 ... 의 추천서를 쓰는데 조금의 주저함도 없습니다.
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
...를 위해 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다.
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
저는 ...가 저의 수업/회사에 참여했을 때 부터 ...를 알고 지냈습니다.
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
저는 ...에서 ...로 있는 동안 ...를 알고 지냈습니다.
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
저는 ...부터 ...까지 ...의 상사/ 관리자/ 동료/ 선생님이었습니다.
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...는 저와 ...로서 다양한 프로젝트들을 함께 하였습니다. 그리고, 그의 성과를 보건데, 그는 그동안 우리가 만났던 사람들 중 가장 ...한 사람 중 한명이었다고 생각합니다.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

우리가 협동하기 시작했을 때부터, 저는 ...를 개인적으로 알고 지냈습니다.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
...는 ...면으로 스스로를 차별화 합니다.
... utmärkte sig genom att ...
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
그의/그녀의 가장 큰 재능은 ...입니다.
Hens största talang är / finns inom ...
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
그는/그녀는 매우 창의적으로 문제를 해결합니다.
Hen är en kreativ problemlösare.
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
그는/그녀는 다양한 능력들을 갖고 있습니다.
Hen har en bred kompetens.
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
그는/그녀는 복잡한 아이디어도 명확하게 전달하는 능력을 갖고 있습니다.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
그는/그녀는 책임감이 강한 사람입니다.
Hen hanterar ansvar väl.
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
그는/그녀는 ...에 관련된 다양한 지식을 갖고 있습니다.
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
그는 새로운 개념을 빨리 이해하며, 복잡한 지시사항과 충고사항들을 효율적으로 수용합니다.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
...는 ...하며, ...를 할 수 있는 능력이 있다는 점을 여기서 알려드리고 싶습니다.
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
그의/그녀의 뛰어난 ... 능력은 매우 귀중한 재능입니다.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
그는/그녀는 항상 ...에서 적극적인 자세로 임합니다.
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
그는/그녀는 일을 스케쥴에 맞춰 끝냅니다. 또한 자신의 일에 대해 문의사항이나 불편한 사항이 있을 때는, 명확하고 단도직입적으로 이야기 할 수 있습니다.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

그가/그녀가 저희와 일을 하는 동안에, 그는/그녀는 ... 했습니다. 그녀의 책임사항은 ... 이었습니다.
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
그의/그녀의 주된 업무는 ...이었습니다.
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
그의/그녀의 매주 업무는 ... 이었습니다.
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

저는 ...와 함께 일하게 되어서 즐거웠고, 그는/그녀는 유머감각은 물론 지적이고 신뢰가는 사람입니다.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
만약 그가/그녀가 우리 회사에서 보였던 성과들을 귀사에서도 보인다면, 분명 그는/그녀는 귀사에 큰 재산이 될것 입니다.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
제 의견으로는, ...는 근면하며, 늘 어떤 프로젝트의 목적과 세부사항을 제대로 이해하며 스스로 동기를 부여하는 사람입니다.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
...는 꾸준히 고급 컨텐츠의 업무를 시간내에 수행합니다.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
제가 관찰한 ...의 유일한 단점은 ... 입니다.
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
저는 ...가 다른 후보들보다 훨씬 나을 거라고 생각합니다. 왜냐하면, ...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

...는 귀하의 프로그램에 큰 도움이 될것입니다. 제가 더 도움드릴 일이 있다면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
저는 ...를 강하게 추천합니다. 그녀는 귀하의 프로그램에 중요한 존재가 될것입니다.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
저는 ...가 귀사에서도 늘 그랬드시 생산적인 일들을 할것이라 믿습니다. 그는/그녀는 제가 매우 추천하는 인재입니다.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 줄 수 있습니다.더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
저는 그의/그녀의 뛰어난 ...능력을 믿으며, 더 나아가 귀하의 학교에서 더 깊은 교육을 받으며 그의/그녀의 재능을 훨씬 크게 가꿀 수 있는 사람인걸 말씀드리고 싶습니다.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 주며, 이 모든 정보가 도움이 되길 바랍니다.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
저는 진심으로 ...를 유망한 후보자로 추천합니다.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
저는 원래 예약을 미리 하지 않는 이상 누군가를 위한 추천서를 써주지 않습니다. 하지만, ...는 예외입니다. 기꺼이 즐거운 마음으로 추천서를 썼습니다.
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
전 ...를 동료로서 존경합니다. 하지만, 정직하게 말씀드리면, 저는 그를/그녀를 귀사에 추천할 수 없습니다.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 연락주시기 바랍니다.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
더 많은 정보를 원하시면, 편지/이메일을 통해 저에게 연락 주십시오.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă