Coreeană | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

Kære Hr.,
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Kære Fru.,
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Kære Hr./Fru.,
관계자님께 드립니다.
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
Kære Hr./Fru.,
관계자분들께 드립니다.
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
Til hvem det vedkommer,
관계자분(들)께 드립니다.
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
Kære Hr. Smith,
김철수님께 드립니다.
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
Kære fru. Smith,
최수경님께 드립니다.
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Kære Frk. Smith,
최수경님께 드립니다.
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Kære Fr. Smith,
최수경님께 드립니다.
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Jeg er begejstret for at være reference for...
귀하께 ...의 추천 편지를 드리게 되어 기쁩니다.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
저는 ...가 ...에 오게 되었을 때, ...를 통해 그를 알게 되었습니다.
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
...는 제게 ... 지원에 필요한 추천서를 부탁하였고, 저는 기쁜 마음으로 기꺼이 추천서를 쓰기로 했습니다.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
...의 상사/관리자/동료로서 저는 즐겁게 일하였습니다. 왜냐하면, ...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
...의 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 편지에서 저는 이 젊은이에 대한 저의 존경과 감사의 마음을 쓰고 싶습니다. ...는 우리 회사에 놀랄만한 도움을 주었습니다.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
저는 ... 의 추천서를 쓰는데 조금의 주저함도 없습니다.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
...를 위해 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
저는 ...가 저의 수업/회사에 참여했을 때 부터 ...를 알고 지냈습니다.
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
저는 ...에서 ...로 있는 동안 ...를 알고 지냈습니다.
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
저는 ...부터 ...까지 ...의 상사/ 관리자/ 동료/ 선생님이었습니다.
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
...는 저와 ...로서 다양한 프로젝트들을 함께 하였습니다. 그리고, 그의 성과를 보건데, 그는 그동안 우리가 만났던 사람들 중 가장 ...한 사람 중 한명이었다고 생각합니다.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
우리가 협동하기 시작했을 때부터, 저는 ...를 개인적으로 알고 지냈습니다.
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
... adskilte sig selv ved at...
...는 ...면으로 스스로를 차별화 합니다.
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
Hans / hendes største talent er / ligger i...
그의/그녀의 가장 큰 재능은 ...입니다.
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
Han / hun er en kreativ problemløser.
그는/그녀는 매우 창의적으로 문제를 해결합니다.
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
그는/그녀는 다양한 능력들을 갖고 있습니다.
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
그는/그녀는 복잡한 아이디어도 명확하게 전달하는 능력을 갖고 있습니다.
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
그는/그녀는 책임감이 강한 사람입니다.
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
Han / hun har en omfattende viden om... .
그는/그녀는 ...에 관련된 다양한 지식을 갖고 있습니다.
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
그는 새로운 개념을 빨리 이해하며, 복잡한 지시사항과 충고사항들을 효율적으로 수용합니다.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
...는 ...하며, ...를 할 수 있는 능력이 있다는 점을 여기서 알려드리고 싶습니다.
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
그의/그녀의 뛰어난 ... 능력은 매우 귀중한 재능입니다.
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
그는/그녀는 항상 ...에서 적극적인 자세로 임합니다.
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
그는/그녀는 일을 스케쥴에 맞춰 끝냅니다. 또한 자신의 일에 대해 문의사항이나 불편한 사항이 있을 때는, 명확하고 단도직입적으로 이야기 할 수 있습니다.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
그가/그녀가 저희와 일을 하는 동안에, 그는/그녀는 ... 했습니다. 그녀의 책임사항은 ... 이었습니다.
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
Hans / hendes ansvarområder var...
그의/그녀의 주된 업무는 ...이었습니다.
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
그의/그녀의 매주 업무는 ... 이었습니다.
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
저는 ...와 함께 일하게 되어서 즐거웠고, 그는/그녀는 유머감각은 물론 지적이고 신뢰가는 사람입니다.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
만약 그가/그녀가 우리 회사에서 보였던 성과들을 귀사에서도 보인다면, 분명 그는/그녀는 귀사에 큰 재산이 될것 입니다.
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
제 의견으로는, ...는 근면하며, 늘 어떤 프로젝트의 목적과 세부사항을 제대로 이해하며 스스로 동기를 부여하는 사람입니다.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
...는 꾸준히 고급 컨텐츠의 업무를 시간내에 수행합니다.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
제가 관찰한 ...의 유일한 단점은 ... 입니다.
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
저는 ...가 다른 후보들보다 훨씬 나을 거라고 생각합니다. 왜냐하면, ...
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
...는 귀하의 프로그램에 큰 도움이 될것입니다. 제가 더 도움드릴 일이 있다면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
저는 ...를 강하게 추천합니다. 그녀는 귀하의 프로그램에 중요한 존재가 될것입니다.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
저는 ...가 귀사에서도 늘 그랬드시 생산적인 일들을 할것이라 믿습니다. 그는/그녀는 제가 매우 추천하는 인재입니다.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 줄 수 있습니다.더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
저는 그의/그녀의 뛰어난 ...능력을 믿으며, 더 나아가 귀하의 학교에서 더 깊은 교육을 받으며 그의/그녀의 재능을 훨씬 크게 가꿀 수 있는 사람인걸 말씀드리고 싶습니다.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 주며, 이 모든 정보가 도움이 되길 바랍니다.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
저는 진심으로 ...를 유망한 후보자로 추천합니다.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
저는 원래 예약을 미리 하지 않는 이상 누군가를 위한 추천서를 써주지 않습니다. 하지만, ...는 예외입니다. 기꺼이 즐거운 마음으로 추천서를 썼습니다.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
전 ...를 동료로서 존경합니다. 하지만, 정직하게 말씀드리면, 저는 그를/그녀를 귀사에 추천할 수 없습니다.
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 연락주시기 바랍니다.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
더 많은 정보를 원하시면, 편지/이메일을 통해 저에게 연락 주십시오.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă