Finlandeză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

Dear Sir,
Hyvä Herra,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Dear Madam,
Hyvä Rouva
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Dear Sir / Madam,
Hyvä Herra / Rouva
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
Dear Sirs,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
To whom it may concern,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
Dear Mr. Smith,
Hyvä herra Smith,
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
Dear Mrs. Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Dear Miss Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Dear Ms. Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
I am delighted to be called upon as a reference for…
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
...distinguished himself / herself by…
...erottautui hyvillä...
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
His / her greatest talent is / lies in…
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
He / she is a creative problem-solver.
Hän on luova ongelmanratkaisija
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
He / she has a broad range of skills.
Hänellä on laajat taidot
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
He / she communicates his / her ideas clearly.
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
He / she handles responsibility well.
Hän on luotettava henkilö
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Hänellä on hyvä tietämys...
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
He / she always takes an active role in… .
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
His / her main responsibilities were…
Hänen päävastuualueensa olivat...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
His / her weekly tasks involved…
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă