Chineză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

Estimata sinjoro,
尊敬的先生,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Estimata sinjorino,
尊敬的女士,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Estimata sinjoro/sinjorino,
尊敬的先生/女士,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
Estimataj sinjoroj,
尊敬的先生们,
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
Al kiu ĝi povas koncerni,
尊敬的收信人,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
Estimata sinjoro Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
很高兴可以为...做推荐
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
在他...时加入...,我和他初次认识
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
我毫不犹豫为...写推荐信
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
我很高兴能为...写推荐信
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
...distingis per...
...以...区别于其他人
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
Lia/ŝia plej granda talento estas...
他/她最大的才能在于...
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
他/她拥有众多技能。
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
他/她能清楚地表达自己的想法。
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
他/她能很好的处理各种责任。
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
Li/ŝi havas grandan scion de....
他/她在...方面拥有广泛知识
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
他/她总是积极参加...
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
他/她的主要职责是...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
他/她每周的工作包括...
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Pentru a evalua pozitiv candidatul
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
...总能高质量地按时完成工作。
Pentru a evalua pozitiv candidatul
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
我认为...应该被优先考虑,因为...
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă