Chineză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

Hyvä Herra,
尊敬的先生,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Hyvä Rouva
尊敬的女士,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Hyvä Herra / Rouva
尊敬的先生/女士,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的先生们,
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的收信人,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
Hyvä herra Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
Hyvä rouva Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Hyvä neiti Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Hyvä neiti / rouva Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
很高兴可以为...做推荐
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
在他...时加入...,我和他初次认识
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
我毫不犹豫为...写推荐信
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
我很高兴能为...写推荐信
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
...erottautui hyvillä...
...以...区别于其他人
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
他/她最大的才能在于...
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
Hän on luova ongelmanratkaisija
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
Hänellä on laajat taidot
他/她拥有众多技能。
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
他/她能清楚地表达自己的想法。
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
Hän on luotettava henkilö
他/她能很好的处理各种责任。
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
Hänellä on hyvä tietämys...
他/她在...方面拥有广泛知识
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
他/她总是积极参加...
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
Hänen päävastuualueensa olivat...
他/她的主要职责是...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
他/她每周的工作包括...
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Pentru a evalua pozitiv candidatul
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
...总能高质量地按时完成工作。
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
我认为...应该被优先考虑,因为...
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă