Turcă | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

Monsieur,
Sayın Yetkili,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Madame,
Sayın Yetkili,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Madame, Monsieur,
Sayın Yetkili,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
Madame, Monsieur
Sayın Yetkililer,
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
Aux principaux concernés,
Yetkili makama,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
Monsieur Dupont,
Sayın Ahmet Bey,
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
Madame Dupont,
Sayın Ayşe Hanım,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Mademoiselle Dupont,
Sayın Dilek Hanım,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Madame Dupont,
Sayın Lale Hanım,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
C'est avec plaisir que je recommande...
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
... se distingue par...
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
Sa qualité principale est ...
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
Il/elle possède une large palette de compétences.
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
Il/elle communique ses idées clairement.
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
... onun sıradışı özelliğidir.
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
Il/elle participe activement dans...
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
Ses principales fonctions consistaient en...
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă