Turcă | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

Gentilissimo,
Sayın Yetkili,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Gentilissima,
Sayın Yetkili,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
A chi di competenza,
Sayın Yetkili,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
Alla cortese attenzione di ...,
Sayın Yetkililer,
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
A chi di competenza,
Yetkili makama,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
Gentilissimo Sig. Rossi,
Sayın Ahmet Bey,
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Sayın Ayşe Hanım,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Gentilissima Sig.na Verdi,
Sayın Dilek Hanım,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Sayın Lale Hanım,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
...si è distinto/a più volte per...
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
È estremamente portato per...
... onun sıradışı özelliğidir.
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
Ha sempre preso parte attiva in...
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
I suoi doveri principali erano:
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă