Engleză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

Tisztelt Uram!
Dear Sir,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Tisztelt Hölgyem!
Dear Madam,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Dear Sir / Madam,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
Tisztelt Uraim!
Dear Sirs,
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
Tisztelt Hölygem/Uram!
To whom it may concern,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
Tisztelt Smith Úr!
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Tisztelt Smith Asszony
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
...megkülönböztette magát a ...
...distinguished himself / herself by…
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
A legnagyobb erőssége a ...
His / her greatest talent is / lies in…
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
... kreatív problémamegoldó
He / she is a creative problem-solver.
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
He / she has a broad range of skills.
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
He / she communicates his / her ideas clearly.
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
Jól kezeli a felelősséget is.
He / she handles responsibility well.
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
... mindig aktív szerepet vállal a ...
He / she always takes an active role in… .
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
His / her main responsibilities were…
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
Heti feladatai magába foglalták a ...
His / her weekly tasks involved…
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă