Germană | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

Tisztelt Uram!
Sehr geehrter Herr,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Tisztelt Hölgyem!
Sehr geehrte Frau,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
Tisztelt Uraim!
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
Tisztelt Hölygem/Uram!
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
Tisztelt Smith Úr!
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Tisztelt Smith Asszony!
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Tisztelt Smith Asszony
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
...megkülönböztette magát a ...
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
A legnagyobb erőssége a ...
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
... kreatív problémamegoldó
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
Jól kezeli a felelősséget is.
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
Heti feladatai magába foglalták a ...
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă