Poloneză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

Tisztelt Uram!
Szanowny Panie,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Tisztelt Hölgyem!
Szanowna Pani,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Szanowni Państwo,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
Tisztelt Uraim!
Szanowni Państwo,
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
Tisztelt Hölygem/Uram!
Szanowni Państwo,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
Tisztelt Smith Úr!
Szanowny Panie,
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Szanowna Pani,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Tisztelt Smith Asszony!
Szanowna Pani,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Tisztelt Smith Asszony
Szanowna Pani,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Znam ... od... i jako... w...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
...megkülönböztette magát a ...
...wyróżniał/-a się...
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
A legnagyobb erőssége a ...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
... kreatív problémamegoldó
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
Jól kezeli a felelősséget is.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
... posiada szeroką wiedzę...
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Zawsze bierze czynny udział w...
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
Heti feladatai magába foglalták a ...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă