Suedeză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

Tisztelt Uram!
Bäste herrn,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Tisztelt Hölgyem!
Bästa frun,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Bästa herr eller fru,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
Tisztelt Uraim!
Bästa herrar,
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
Tisztelt Hölygem/Uram!
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
Tisztelt Smith Úr!
Bäste herr Smith,
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Bästa fru Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Tisztelt Smith Asszony!
Bästa fröken Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Tisztelt Smith Asszony
Bästa fru Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
...megkülönböztette magát a ...
... utmärkte sig genom att ...
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
A legnagyobb erőssége a ...
Hens största talang är / finns inom ...
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
... kreatív problémamegoldó
Hen är en kreativ problemlösare.
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Hen har en bred kompetens.
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
Jól kezeli a felelősséget is.
Hen hanterar ansvar väl.
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
Heti feladatai magába foglalták a ...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă