Daneză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

Geachte heer
Kære Hr.,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Geachte mevrouw
Kære Fru.,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Geachte heer, mevrouw
Kære Hr./Fru.,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
Geachte dames en heren
Kære Hr./Fru.,
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
Geachte dames en heren
Til hvem det vedkommer,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
Geachte heer Jansen
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
Geachte mevrouw Jansen
Kære fru. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Geachte mevrouw Jansen
Kære Frk. Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Geachte mevrouw Jansen
Kære Fr. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Jeg er begejstret for at være reference for...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
... onderscheidde zich door ...
... adskilte sig selv ved at...
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Han / hun er en kreativ problemløser.
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Han / hun har en omfattende viden om... .
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Hans / hendes ansvarområder var...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă