Franceză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

Geachte heer
Monsieur,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Geachte mevrouw
Madame,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Geachte heer, mevrouw
Madame, Monsieur,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
Geachte dames en heren
Madame, Monsieur
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
Geachte dames en heren
Aux principaux concernés,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
Geachte heer Jansen
Monsieur Dupont,
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
Geachte mevrouw Jansen
Madame Dupont,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Geachte mevrouw Jansen
Mademoiselle Dupont,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Geachte mevrouw Jansen
Madame Dupont,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
C'est avec plaisir que je recommande...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
... onderscheidde zich door ...
... se distingue par...
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Sa qualité principale est ...
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Il/elle possède une large palette de compétences.
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Il/elle communique ses idées clairement.
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Il/elle participe activement dans...
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Ses principales fonctions consistaient en...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă