Maghiară | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

Geachte heer
Tisztelt Uram!
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Geachte mevrouw
Tisztelt Hölgyem!
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Geachte heer, mevrouw
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
Geachte dames en heren
Tisztelt Uraim!
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
Geachte dames en heren
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
Geachte heer Jansen
Tisztelt Smith Úr!
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
Geachte mevrouw Jansen
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Geachte mevrouw Jansen
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Geachte mevrouw Jansen
Tisztelt Smith Asszony
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
... onderscheidde zich door ...
...megkülönböztette magát a ...
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
A legnagyobb erőssége a ...
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
... kreatív problémamegoldó
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Jól kezeli a felelősséget is.
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă