Engleză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

Szanowny Panie,
Dear Sir,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Szanowna Pani,
Dear Madam,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Z przyjemnością udzielę referencji ...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Znam ... od... i jako... w...
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
...wyróżniał/-a się...
...distinguished himself / herself by…
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
His / her greatest talent is / lies in…
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
He / she is a creative problem-solver.
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
...posiada wiele różnych umiejętności.
He / she has a broad range of skills.
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
He / she handles responsibility well.
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
... posiada szeroką wiedzę...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
Zawsze bierze czynny udział w...
He / she always takes an active role in… .
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
His / her main responsibilities were…
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
His / her weekly tasks involved…
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă