Italiană | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

Уважаемый...
Gentilissimo,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Уважаемая...
Gentilissima,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Уважаемые...
A chi di competenza,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
Уважаемые...
Alla cortese attenzione di ...,
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
Уважаемые...
A chi di competenza,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
Уважаемый г-н Смидт
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
Уважаемая г-жа Смидт
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Уважаемая г-жа Смидт
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Уважаемая г-жа Смидт
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Для меня честь давать рекомендации ...
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
... показал себя как...
...si è distinto/a più volte per...
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
Его/ее главным талантом является...
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
Круг его/ее умений очень широк
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
Он/она хорошо разбирается в...
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
È estremamente portato per...
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Ha sempre preso parte attiva in...
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
Его/ее главными обязанностями было...
I suoi doveri principali erano:
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
Его/ее еженедельные задачи включали...
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă