Daneză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

Bäste herrn,
Kære Hr.,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Bästa frun,
Kære Fru.,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Bästa herr eller fru,
Kære Hr./Fru.,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
Bästa herrar,
Kære Hr./Fru.,
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Til hvem det vedkommer,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
Bäste herr Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
Bästa fru Smith,
Kære fru. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Bästa fröken Smith,
Kære Frk. Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Bästa fru Smith,
Kære Fr. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Jeg er begejstret for at være reference for...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
... utmärkte sig genom att ...
... adskilte sig selv ved at...
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
Hens största talang är / finns inom ...
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
Hen är en kreativ problemlösare.
Han / hun er en kreativ problemløser.
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
Hen har en bred kompetens.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
Hen hanterar ansvar väl.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Han / hun har en omfattende viden om... .
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Hans / hendes ansvarområder var...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă