Engleză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

Bäste herrn,
Dear Sir,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Bästa frun,
Dear Madam,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Bästa herr eller fru,
Dear Sir / Madam,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Det glädjer mig att agera som referens för ...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
... utmärkte sig genom att ...
...distinguished himself / herself by…
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
Hens största talang är / finns inom ...
His / her greatest talent is / lies in…
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
Hen är en kreativ problemlösare.
He / she is a creative problem-solver.
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
Hen har en bred kompetens.
He / she has a broad range of skills.
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
Hen hanterar ansvar väl.
He / she handles responsibility well.
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
He / she always takes an active role in… .
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
His / her main responsibilities were…
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
His / her weekly tasks involved…
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă